Serwis sprężarek

Nadeszła zima. Spadł śnieg i spadła temperatura otoczenia. Serwis sprężarek właściwie się nie zmienia. Musisz tylko zadbać o dwie rzeczy: temperaturę w sprężarkowni i kondensat w instalacji sprężonego powietrza.

Temperatura w sprężarkowni

W instrukcji obsługi Twojej sprężarki producent podaje dopuszczalną temperaturę otoczenia. Z reguły minimalna temperatura wynosi +1 ºC. Jeżeli wlot do sprężarkowni jest żaluzjowy (A na schemacie), to warto trochę go przymknąć, aby ograniczyć dopływ zimnego powietrza. Oczywiście pod warunkiem, że jest dopływ powietrza z innego, cieplejszego miejsca, żeby kompresor miał co sprężać.

Niedogrzanie sprężarki

Zimne powietrze sprawia, że przy rozruchu sprężarka się wolniej rozgrzewa i później osiąga optymalną temperaturę roboczą wynoszącą ok. 70-75 ºC. Oznacza to gorsze smarowanie, ale też i gorsze odparowanie wilgoci. Problem pojawia się przy źle dobranym kompresorze. Gdy często załącza się, na krótki czas oraz nie osiąga optymalnej temperatury.

Rozgrzewanie kompresora

Normalną temperaturę roboczą kompresor osiągną po ok. 10-15 minutach pracy. Jeżeli kondensat emulgował w oleju, to usunięcie go wymaga pracy sprężarki przez ok. 60 minut. Dopływające do sprężarkowni zimne powietrze pogarsza warunki eksploatacji kompresora. Dlatego oprócz przymknięcia żaluzji warto skierować do pomieszczenia sprężarkowni ciepło z wyrzutni.

Podwyższenie temperatury w sprężarkowni do ok. 20 ºC poprawi warunki eksploatacji kompresora, a dodatkowo technik wykonujący serwis sprężarek będzie miał komfortowe warunki do pracy.

Standardowy serwis sprężarek śrubowych

Pozostałe aspekty wykonywania serwisu sprężarek się nie zmieniają. Częstotliwość wymiany oleju i filtrów jest taka sama, jeżeli kompresor nie pracuje w górnym zakresie dopuszczalnych temperatur. Drugim przypadkiem jest, gdy kompresor pracuje w zwiększonym zapyleniu otoczenia. Tylko że ta zwiększona częstotliwość nie jest spowodowana zimą.

Kontrola warunków pracy w sprężarkowni to obowiązkowy serwis sprężarki wykonywany przez użytkownika. Przy dokładnej weryfikacji nie ma niebezpieczeństwa wykroczenia poza temperatury dopuszczalne. Dla ułatwienia można zastosować automatyczne sterowanie żaluzji powietrza wlotowego i żaluzji na kanale wyrzutni.

Dogrzewanie kompresora

Gdyby jednak okazało się, że trudno osiągnąć temperaturę powyżej 1 ºC, to producenci sprężarek oferują dedykowane nagrzewnice montowane we wnętrzu sprężarki ułatwiające osiągnięcie zalecanej temperatury.

Kondensat w instalacji sprężonego powietrza

Wilgoć w sprężonym powietrzu jest zawsze, a jego ilość zależy od ciśnienia i temperatury. Takie prawo fizyki. W szczególnych warunkach będzie wykraplać się i płynąć instalacją wraz ze sprężonym powietrzem. Aby tego uniknąć, montuje się spusty kondensatu zwane odwadniaczami lub drenami.

Ale jeżeli jest zima i okaże się, że zbiornik sprężonego powietrza stoi na dworze, a instalacja przebiega „pod chmurką” i nie jest prawidłowo ocieplona, to pojawia się problem. Kondensat będzie zamarzać.

W takim przypadku do serwisu sprężarek śrubowych lub łopatkowych będzie dodatkowo należeć dbanie o spusty kondensatu.

Po pierwsze wyposażenie ich w grzałki (niektóre modele posiadają takie rozwiązanie i można je eksploatować w temperaturze otoczenia poniżej 0 ºC).

Drugą czynnością będzie częsta kontrola poprawności działania spustu. Gdy spust ulegnie awarii, to kondensat może popłynąć instalacją, a w niej, jeżeli nie jest prawidłowo ocieplona, nastąpi wymrożenie kondensatu. W konsekwencji zmiana średnicy wewnętrznej rur, spadki ciśnień i ograniczony przepływ.

A potem jak temperatura będzie powyżej 0 ºC zamrożony kondensat się rozmrozi. Nadmiernie obciąży instalację, co może w wyniku spowodować awarie odbiorników pneumatycznych.

Serwis sprężarek zimą wymaga trochę więcej wykonywanych czynności niż latem, ale tak samo jest ważny. Zapobieganie awariom kompresora poprzez dbanie o warunki eksploatacji jest najprostszym sposobem. Jednocześnie jest najtańszym, a dodatkowo możliwym do wykonania we własnym zakresie.

Od tego, jak zadbasz o wszystkie urządzenia w sprężarkowni i niektóre poza nią zależeć będzie niezawodność twojego systemu sprężonego powietrza.

Serwis sprężarek śrubowych lub łopatkowych to wydawałoby się, że są to czynności związane z przeglądem kompresora. Ale pojęcie serwis sprężarek obejmuje wg. mnie znacznie więcej czynności i zabiegów. Wiąże się z tzw. „dobrostanem” albo „najlepszymi praktykami”. Pojęcia te obejmują szeroko pojęty serwis sprężarek, począwszy od zasad ulokowania ich w sprężarkowni, poprzez prawidłowe podłączenie elektryczne i pneumatyczne, aż do przeglądów, utylizacji odpadów i złomowania. Jednym słowem serwis sprężarek to wszystko, co dotyczy sprężarki w zakładzie eksploatującym je.

Jeżeli chcesz o tym porozmawiać, to skontaktuj się ze mną, a ja wyposażony w wiedzę i materiały informacyjne pomogę przetrwać zimę Twojej instalacji sprężonego powietrza.

5 thoughts on “Serwis sprężarek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *