Do Utrzymania Ruchu o waszych sprężarkach powietrza

Jeszcze nie widziałem Twojej instalacji sprężonego powietrza, ale rozwiązanie części problemów mogę Ci podpowiedzieć.

Jeżeli pomieszczenie sprężarek zostało uruchomione jakiś czas temu, to prawdopodobnie pracownicy produkcji mówią Ci od czasu do czasu „Zrób coś z tym ciśnieniem sprężonego powietrza”.

Podwyższasz je na sprężarce i przez jakiś czas jest spokój. Potem przychodzi rozliczenie kosztów energii elektrycznej. I już wiesz, że musisz je trochę obniżyć, bo przecież redukcja ciśnienia sprężonego powietrza o 1 bar to redukcja kosztów energii elektrycznej o 7%.

A potem, mówią Ci znowu, żebyś coś zrobił z tymi sprężarkami i ciśnieniem roboczym, bo są problemy na produkcji.

I co robisz? Zwiększasz je.

A przecież jeszcze są pompy, silniki, siłowniki no i paletyzator znowu ma awarię, którą trzeba szybko usunąć.

Istnieje kilka powodów spadków ciśnienia roboczego na końcu instalacji tam, gdzie są do niej podłączone odbiorniki.

Wahania ciśnienia sprężonego powietrza związane z kompresorem

W tym przypadku może to być zbyt mała wydajność sprężarki. Zakład rozrósł się, doszły nowe maszyny, instalacja wydłużyła się, a sprężarka dalej ta sama. Gdy wszystkie maszyny zaczną pracować w tym samym czasie, to zaczyna brakować powietrza i ciśnienie w instalacji spada.

Ale może też być tak, że wprowadzone są nieprawidłowe nastawy pracy sprężarki. Wstęga ciśnień, ustawiona jakiś czas temu już nie sprawdza się.

A może trzeba wymienić filtr wlotowy, separator oleju lub wykonać serwis zaworu wlotowego?

Jest pewnie jeszcze kilka innych powodów, które nasi serwisanci zdiagnozują szybciej niż myślisz.

Wahania ciśnienia sprężonego powietrza związane z pomieszczeniem sprężarkowni

Na przykład eksploatacja sprężarki łopatkowej Hydrovane dopuszczona jest, gdy temperatura otoczenia w sprężarkowni nie przekracza 45°C. W artykule pt. „Serwis sprężarek” możesz też przeczytać, co dzieje się, gdy temperatura spadnie do 0 °C.

W przypadku nieprawidłowej wentylacji pomieszczenia sprężarkowni kompresor będzie się przegrzewać. Gdy temperatura oleju przekroczy 107°C, na sterowniku pokaże się alarm za wysokiej temperatury, a po osiągnięciu 110°C nastąpi wyłączenie awaryjne kompresora powietrza.

A teraz wyobraź sobie ostatnią sprężarkę z kilku, która jest posadowiona w narożniku sprężarkowni, gdzie nie ma prawidłowej wentylacji. To ona wyłączy się awaryjnie, mimo że pozostałe będą pracować. Zabraknie produkcji sprężonego powietrza, ale odbiór będzie cały czas. I spadek ciśnienia powietrza już gotowy.

A co z czystością powietrza w sprężarkowni? We wzorcowej sprężarkowni doloty zabezpiecza się przed pyłami, zarodnikami roślin poprzez wykorzystanie żaluzji z matami filtracyjnymi.

Jeżeli sprężarkownia nie jest zabezpieczona prawidłowo, zanieczyszczenia te szybko zablokują filtr wlotowy powietrza i kompresor w efekcie nie będzie osiągać nominalnej wydajności, co wpłynie na spadek ciśnienia sprężonego powietrza.

Wahania ciśnienia związane z instalacją sprężonego powietrza

Tutaj jest szerokie pole do popisu dla spadków ciśnień.

Na początku mamy złe zwymiarowanie poszczególnych elementów instalacji. Przyłącze sprężarki określa minimalną średnicę wszystkich pozostałych elementów. Nie można redukować średnicy, bo to tłumi przepływ i generuje spadki ciśnienia.

Zbyt mała średnica całej instalacji, przy określonej jej długości i ciśnieniu roboczym również będzie generować spadki ciśnienia. Co więcej, gdy w instalacji montuje się pełno kształtek, złączek, zaworów to spadki ciśnienia są gwarantowane.

Jeżeli w systemie występują elementy uzdatniania sprężonego powietrza to od ich wielkości i doboru oraz sprawności zależą spadki ciśnień notowane na końcu instalacji na maszynach pneumatycznych. I spadki te zależą nie tylko od zanieczyszczonego filtra.

A jeżeli chodzi o zanieczyszczenie filtra, to może być też uzależnione o miejsca zamontowania zbiornika, czy będzie „suchy”, czy „mokry”.

Jest jeszcze kilka elementów, o których mogę Ci opowiedzieć w rozmowie telefonicznej lub spotkaniu bezpośrednim.

System sprężonego powietrza jest bardzo złożonym i niewybaczającym błędów w doborze i eksploatacji. Wprawdzie dostarcza sprężone powietrze, ale jest one bardzo kosztowne.

Dlatego warto poradzić się specjalistów, bo ich wiedza i doświadczenie zaprocentują bardzo szybko w postaci mniejszych kosztów energii elektrycznej. Będzie też mniej awarii kompresorów czy osuszaczy, a przede wszystkim maszyn produkcyjnych wykorzystujących sprężone powietrze.

Będziesz mieć więcej czasu na planowe prace, zamiast ciągle usuwać awarie.

Podczas kontaktu możesz też porozmawiać o Twojej sprężarkowni, czy spełnia wymagania prawne i producenta dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji Twojej sprężarki.

Idealny świat w Utrzymaniu Ruchu?

Może być taki, jak skontaktujesz się ze mną porozmawiać o rozwiązaniach problemów występujących z Twoim sprężonym powietrzem. Możesz też przeczytać na blogu artykuły tematyczne np. o zbiornikach do kompresora, kompresorze do piaskowania, albo wydajności kompresora o mocy 22 kW. Może któryś z takich wpisów od razu rozwiąże twój problem?