Odwadniacz do kompresora – serwis

Odwadniacz do kompresora do swojego działania wykorzystuje prawa fizyki. Siła odśrodkowa separuje krople kondensatu ze strumienia powietrza, a siła grawitacji sprawia, że krople spływają na dno zbiornika. Tam zamontowany jest dren kondensatu. Usuwa on kondensat, gdy jego poziom będzie odpowiednio wysoki.

Odwadniacz powietrza nie posiada wymiennych wkładów tak jak filtr. Ma w swojej konstrukcji jedynie obudowę ze zbiornikiem, wkładkę zawirowującą i uszczelki.

Zasadę doboru separatora cyklonowego opisałem w artykule pt. „Odwadniacz do kompresora”.

Montaż odwadniacza do kompresora

Przed separatorem i za nim montuje się zawory kulowe odcinające go od instalacji sprężonego powietrza i kompresora w razie konieczności obsługi.

Na obudowie odwadniacza zaznaczony jest kierunek przepływu powietrza. Błędne podłączenie sprawia, że sprężone powietrze nie jest prawidłowo zawirowane, a separator cyklonowy nie spełnia swojej funkcji.

W artykule o mokrym i suchym zbiorniku podałem wskazówki, gdzie montuje się separator. Miejsce montażu zależy od przyjętej koncepcji i charakteru odbioru sprężonego powietrza.

Obsługa serwisowa separatora cyklonowego

W przypadku awarii kompresora i przedostania się do sieci oleju skuteczność działania odwadniacza może się zmniejszyć. W takim przypadku należy oczyścić lub wymienić wkładkę zawirowującą.

Zamykasz oba zawory kulowe, a spustem kondensatu obniżasz ciśnienie do atmosferycznego. Następnie odkręcasz zbiornik i wyjmujesz wkładkę zawirowującą.

Weryfikacja wyglądu wkładki pozwoli podjąć decyzję o wymianie lub czyszczeniu wkładki.

Następnie wkładkę należy umieścić w zbiorniku, a potem z wykorzystaniem nowej uszczelki przykręcić zbiornik do obudowy.

Po powolnym odkręceniu zaworów (najpierw zawór do instalacji, a potem dopiero od strony sprężarki) należy sprawdzić szczelność połączeń i już można przystąpić do dalszej eksploatacji.

Weryfikacja warunków eksploatacji odwadniacza

Okresowo należy weryfikować szczelność separatora cyklonowego i jego prawidłowy dobór. Gdyby zmieniła się temperatura otoczenia i sprężonego powietrza (co jest pewne zimą), ciśnienie robocze i natężenie przepływu, a któryś z parametrów przekroczył założenia doboru separatora, należy zmienić separator cyklonowy na model odpowiadający nowym parametrom.

Separator cyklonowy to proste urządzenie uzdatniające sprężone powietrze. Gdybyś jednak potrzebował pomocy w doborze, to zapraszam do kontaktu.

2 thoughts on “Odwadniacz do kompresora – serwis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *