Instalacja do produkcji azotu

instalacja do produkcji azotu

Czego unikasz, gdy produkujesz azot?

Instalacja do produkcji azotu to zestaw urządzeń niezbędnych do produkcji azotu w Twoim przedsiębiorstwie.

Dzięki generatorom azotu Gardner Denver serii GDMN produkujesz azot zgodnie z zapotrzebowaniem w swoim przedsiębiorstwie.

Nie polegasz na zewnętrznych dostawach. Usunięte jest ryzyko związane z nieterminowością dostaw. Niebezpieczeństwo związane z tłoczeniem azotu z cysterny do swojego (lub dzierżawionego) zbiornika azotu jest usunięte. Nie masz ryzyka związanego ze składowaniem i podłączaniem wysokociśnieniowych butli. Nie wymieniasz wysokociśnieniowych butli z azotem, w których pozostało część Twojego azotu, a system nie akceptuje już zbyt niskiego ciśnienia.

Wielu rzeczy nie masz, a co masz?

Masz ekonomiczny system produkcji azotu w ilości, jaką potrzebujesz, w jakości, jaką potrzebujesz i o czasie, kiedy go potrzebujesz.

Aby to nastąpiło, potrzebujesz instalację sprężonego powietrza, do której podłączona będzie wytwornica azotu i zbiornik buforowy azotu.

Schemat sprężarkowni do produkcji azotu

Na poniższym schemacie sprężarkowni do produkcji azotu występują urządzenia, które są obowiązkowe i dodatkowo opcjonalne urządzenia, gdy jakość azotu musi być jak najwyższa.

Wprawdzie dodatkowe urządzenia podwyższają poziom inwestycji w produkcję azotu, ale gdy jakość azotu jest wysoka, to on też kosztuje odpowiednio więcej.

Schemat azotu

1. Sprężarka w instalacji do produkcji azotu

Sprężarka śrubowa smarowana olejowo lub bezolejowa albo sprężarka łopatkowa w wersji ciśnieniowej uzależnionej od modelu wytwornicy azotu i wydajności dostosowanej do zapotrzebowania na azot.

Kalkulacja wydajności musi uwzględniać wszelkie „straty” powietrza np. na regenerację w osuszaczu adsorpcyjnym albo współczynnik powietrza związany z czystością azotu.

sprężarki do azotu

2. Zbiornik w instalacji do produkcji azotu

Zbiornik sprężonego powietrza. Posiada kilka funkcji opisanych już wcześniej w odpowiednich poradach. Na schemacie instalacji do produkcji azotu jest pokazany mokry zbiornik sprężonego powietrza.

W tym przypadku pomaga wykraplać część wilgoci oraz zapewnia nadmiar sprężonego powietrza, gdy jego chwilowe zużycie będzie większe od wydajności sprężarki.

zbiornik buforowy

3. Separator cyklonowy/odwadniacz

Separator cyklonowy albo odwadniacz. Pomaga w dalszym wykropleniu kondensatu ze sprężonego powietrza. Zasada działania odwadniacza oraz jego serwisowanie omówiłem już wcześniej w oddzielnych poradach nt. separatora cyklonowego.

filtr i separator

4. Filtry

Dwa filtry oczyszczające sprężone powietrze nim dostanie się dalej do osuszacza. Dokładność filtracji cząstek stałych to 1 mm i 0,1 mm.

Dokładności te jednak są uzależnione od rodzaju osuszacza i jego producenta oraz wymaganej klasy powietrza do produkcji azotu (mogą być 1.4.1, 2.2.2 lub 2.2.1).

Więcej o tym zagadnieniu możesz przeczytać w poradzie pt. „Klasa czystości sprężonego powietrza” lub „Produkcja azotu Część 4 – powietrze”

5. Osuszacz adsorpcyjny lub ziębniczy

Osuszacz ziębniczy lub osuszacz adsorpcyjny. Uzdatniają sprężone powietrze do klasy 4 (ciśnieniowy punkt rosy +3ºC) lub do klasy 2 (ciśnieniowy punkt rosy -40ºC), jeżeli chodzi o zawartość wody.

Zasada jest taka, że im czystszy ma być produkowany azot, tym lepsze ma być uzdatnianie sprężonego powietrza. Więcej możesz o tym przeczytać w poradzie pt. „Osuszacz adsorpcyjny”.

osuszacze do azotu

6. Filtr w instalacji do produkcji azotu

Następny filtr stosowany jest zgodnie z zaleceniami producentów za osuszaczami. Chroni instalację przed pyłami, które mogą powstać w przypadku awarii w procesie osuszania. Z reguły dokładność filtracji 1-0,1 mm.

7. Kolumna węgla aktywnego

Kolumna węgla aktywnego jest opcjonalnym wyposażeniem w schemacie instalacji sprężarkowni do produkcji azotu.

Jeżeli sprężone powietrze jest produkowane przez sprężarkę smarowaną olejowo oraz wcześniej zastosowane filtry nie gwarantują usunięcia oparów oleju do poziomu 0,01 ppm, to należy zastosować filtr węglowy albo kolumnę z węglem aktywnym.

Zapewnią one klasę 1 sprężonego powietrza lub lepszą, a resztkowa zawartość oleju wyniesie 0,003 ppm.

kolumna węglowa

O tym, czy stosować takie rozwiązanie decydują wytyczne producenta generatora azotu, planowane zastosowanie azotu i wymagana jego czystość.

8. Filtr w instalacji do produkcji azotu

Następny filtr zabezpieczający przed ewentualną awarią i pyleniem kolumny węgla aktywnego. Dokładność filtracji 1-0,1 mm.

OGÓLNA UWAGA nt. FILTRACJI
Jak widzisz, po drodze wystąpiło kilka filtrów. Ich zadaniem jest dostosowanie sprężonego powietrza do jakości, która jest akceptowana przez generator azotu oraz zastosowanie azotu, a nie chęć sprzedaży kilku filtrów 🙂

9. Generator azotu

Generator azotu ze zbiornikiem procesowym i następnym filtrem odpylającym 🙂

Zasada działania wytwornicy azotu opisałem w poradzie pt. Generator azotu.
Do jego doboru musisz znać wymaganą wydajność na wylocie, czystość azotu, ciśnienie robocze i temperaturę wlotową sprężonego powietrza.

generatory azotu

10. Zbiornik buforowy azotu

Zbiornik buforowy azotu, w którym magazynowany jest azot do dalszego wykorzystania. Azot charakteryzujący się odpowiednią dla Twojego zastosowania jakością, jeżeli instalacja sprężarkowni do produkcji azotu jest wyposażona we wszystkie niezbędne urządzenia.

Ciśnienie wytworzonego azotu jest o ok. 1-1,5 bar niższe od ciśnienia sprężonego powietrza.

Jeżeli potrzebujesz w przedsiębiorstwie niższego ciśnienia, to można zastosować jeszcze reduktor ciśnienia.

Jeżeli jednak potrzebujesz wyższego ciśnienia to należy rozważyć zastosowanie doprężacza azotu do 40 bar lub nawet do 350 bar i wykorzystanie wiązki butli wysokociśnieniowych do zmagazynowania azotu.

Oczywiście po doprężaczu znowu należy zastosować odpowiednie filtry tym razem w wykonaniu wysokociśnieniowym.

Instalacja do produkcji azotu

Jest kilka szczegółów, które należy znać, żeby prawidłowo dostroić system do produkcji azotu. Zastosowanie wszystkich niezbędnych urządzeń zapewni ochronę węglowego sita molekularnego przed olejem lub wilgocią. A to jest niezbędne do utrzymania gwarancji i przede wszystkim do maksymalnej sprawności generatora azotu.

Za to w efekcie doboru będziesz miał najniższą z możliwych cenę azotu. Przeczytaj poradę z przykładową kalkulacją.

Jeżeli chcesz porozmawiać o tym, to zadzwoń do mnie lub wyślij maila, a ja chętnie doradzę w sprawie doboru najlepszego rozwiązania.

3 thoughts on “Instalacja do produkcji azotu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *