Kompresor spalinowy do czyszczenia suchym lodem

Do prac wykonywanych w terenie przez usługowe ekipy mobilne, bez dostępu do lokalnego źródła sprężonego powietrza, przewoźny kompresor spalinowy jest idealnym rozwiązaniem.

Wymagania

Musi dodatkowo spełniać normy emisyjności spalin, głośności, być ekonomiczny i niezawodny. Dzięki tym cechom będzie mógł pracować w centrum miasta. Albo przy hali produkcyjnej. A eksploatacja będzie stosunkowo niedroga, choć na pewno droższa niż przy korzystaniu z zakładowego powietrza.

Ograniczenia kompresora spalinowego w wersji standardowej

Kompresor spalinowy do czyszczenia suchym lodem ma jednak pewne ograniczenia. Należy je znać przy podejmowaniu decyzji zakupowej, a są nimi aspekty związane z jakością sprężonego powietrza.

Wyprodukowane sprężone powietrze posiada kilka cech:

  • Czystość – kompresor zasysa otaczające powietrze. Czystość sprężonego powietrza zależy od jakości filtrów wlotowych. Z reguły jest to sprężarka smarowana olejem więc i proces separacji oleju jest ważny. W sprężonym powietrzu może być więc resztkowa zawartość oleju, która w sprężarkach śrubowych jest na poziomie 3-5 mg/m³.
  • Wilgotność – kompresor zasysa powietrze z określoną ilością pary wodnej. W procesie sprężania powietrze nasyca się wilgocią i w niektórych aplikacjach jest to zagrożenie skuteczności pracy.
  • Temperatura – w procesie sprężania temperatura powietrza wzrasta. Dzięki temu jest bardziej chłonne i ilość wilgoci, którą może zawierać, jeszcze bardziej się zwiększa. Za to po obniżeniu temperatury wilgoć ta się wykrapla.

Czyszczenie suchym lodem jest czyszczeniem strumieniowym wykorzystującym pęd powietrza do nadania prędkości granulatowi suchego lodu. Jeżeli powietrze będzie odpowiedniej jakości to i czyszczenie będzie przebiegać sprawnie.

Tylko że nie powinno się czyścić zaolejonym oraz wilgotnym powietrzem. Pierwszy czynnik będzie brudził czyszczoną powierzchnię. Jest to niedopuszczalne w wielu aplikacjach takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny, kosmetyczny, elektroniczny, drukarski itp.

Wilgoć z kolei zacznie wymrażać się na wirniku i wewnętrznych powierzchniach przewodu, aplikatora i dyszy. Doprowadzi to do zmniejszenia przekroju, zmniejszenia wydajności i skuteczności czyszczenia. Dodatkowo lód wodny może spowodować uszkodzenia czyszczonej powierzchni, gdyż ma wyższą twardość od twardości suchego lodu.

Jakość sprężonego powietrza wg. producentów maszyn do czyszczenia suchym lodem

Producenci maszyn do czyszczenia suchym lodem z reguły piszą w swoich materiałach informacyjnych, że powietrze powinno być suche, czyste i bezolejowe. Niestety nie posługują się klasą jakości powietrza zgodną z normą ISO 8573-1:2010. A ta dopuszcza kilka klas jakości i występuje gradacja w zależności od dopuszczalnej koncentracji zanieczyszczeń w jednostce objętości sprężonego powietrza.

Jak zatem można wyposażyć kompresor mobilny, aby jakość sprężonego powietrza była jak najlepiej dostosowana do technologii czyszczenia suchym lodem?

Wyposażenie opcjonalne

1. Chłodnica końcowa z separatorem cyklonowym i automatycznym spustem kondensatu.

Wilgotne powietrze przechodząc przez chłodnicę, ochładza się i następuje proces wykroplenia nadmiaru wilgoci. Powietrze przechodząc przez separator cyklonowy (zwany odwadniaczem), pozbawiane jest również nadmiaru wilgoci. Automatyczny spust kondensatu usuwa wykroploną wilgoć z systemu sprężonego powietrza. Dzięki temu w zależności od konstrukcji i skuteczności chłodnicy końcowej osiągnięta temperatura powietrza będzie od 10 do 40 ºC powyżej temperatury otoczenia. Należy pamiętać, że temperatura powietrza po sprężeniu jest o ok. 70 ºC wyższa niż temperatura otoczenia i od konstrukcji oraz powierzchni czynnej chłodnicy zależy skuteczność chłodzenia. Chłodnica taka umożliwia usunięcie ok. 75-80% wilgoci zawartej w powietrzu.

2. Chłodnica końcowa z separatorem cyklonowym i automatycznym spustem kondensatu oraz podgrzewaczem powietrza.

Opcja bardzo przydatna zimą. Jeżeli temperatura na dworze wynosi np. -10ºC, to sprężone powietrze po chłodnicy końcowej ma temperaturę 0 ºC. Teoretycznie to już jest klasa czystości 4. Nadmiar wilgoci jest wykroplony. Powietrze przemieszczając się dalej przewodem od sprężarki do hali (albo maszyny, jeżeli prace prowadzone są na dworze) jest otoczone temperaturą -10 ºC. Oznacza to dalsze wykroplenie wilgoci i woda płynie przewodem. Tak szybko nie odparuje i jedynym ujściem jest maszyna do czyszczenia suchym lodem.

Podgrzanie sprężonego powietrza po chłodnicy końcowej spowoduje, że powietrze dochodzące do maszyny nie ochłodzi się do tego stopnia, aby nastąpiło dodatkowe wykroplenie wody.

Uzyskuje się to dzięki dodatkowemu wymiennikowi ciepła, który wykorzystuje olej sprężarki do podgrzania sprężonego powietrza.

Dzięki temu będzie można używać maszyny do czyszczenia suchym lodem bez negatywnych skutków występowania resztkowej wilgoci w sprężonym powietrzu i zamarzania narzędzi. Bypass podgrzewacza powietrza umożliwia odcięcie obwodu wymiennika w każdej chwili.

3. Chłodnica końcowa z separatorem cyklonowym, automatycznym spustem kondensatu, podgrzewaczem powietrza i filtrem zapewniającym klasę 1 czystości w zakresie resztkowej zawartości cząstek oleju, która wynosi mniej niż 0,01 mg/m³.

Dlatego rozwiązaniem problemów związanych z czystością sprężonego powietrza przy czyszczeniu suchym lodem jest wyposażenie kompresora w chłodnicę końcową, separator cyklonowy, układ filtracji sprężonego powietrza i jego podgrzewania.

Kompresory spalinowe dedykowane do czyszczenia suchym lodem

Firma CompAir dedykuje kilka modeli do czyszczenia suchym lodem: C105-14, C65-10, C55-14 i C35-10.

Wybór modelu kompresora przewoźnego uzależnia się od parametrów roboczych, jakimi charakteryzuje się maszyna do czyszczenia suchym lodem.

Niezależnie od tego jakiego producenta jest maszyna do czyszczenia suchym lodem i jaką posiada konstrukcję, zawsze wydmuchiwanym medium będzie suchy lód. Temperatura suchego lodu wynosi -78,5°C. Zgodnie z prawami fizyki w dłuższym okresie pracy suchy lód schłodzi wewnętrzne części maszyny co będzie powodować wyszronienie wilgoci.

Dlatego ważne jest, aby sprężone powietrze odpowiednio uzdatniać. Warto zainwestować dodatkowe pieniądze w opcjonalne wyposażenie kompresora przewoźnego, żeby móc bezproblemowo wykonać usługę czyszczenia suchym lodem.

Sprężarki przewoźne CompAir posiadają opcjonalne chłodnice końcowe z separatorem cyklonowym i automatycznym spustem kondensatu, zestawem filtrów, podgrzewaczem sprężonego powietrza i przyłączami od ¾” do 2”.

Wśród oferowanych modeli można dobrać sprężarkę o odpowiednim przepływie sprężonego powietrza i wersji ciśnieniowej. A każda ze sprężarek zapewnia stabilny przepływ sprężonego powietrza.

Moja wiedza o czyszczeniu suchym lodem

Kiedyś usługowo czyściłem suchym lodem, a maszyna do suchego lodu była w mojej ofercie. Była to maszyna na suchy lód w postaci granulatu. Była to maszyna na suchy lód w postaci śniegu skrawanego z bloku suchego lodu. Były to maszyny na suchy lód zasilane pneumatycznie i elektrycznie. Miałem chłodnicę wentylatorową i czyściłem też na zakładowym sprężonym powietrzu.

W przypadku ciągłego czyszczenia 24 godziny non-stop nic bardziej nie denerwuje jak wilgoć w sprężonym powietrzu powstrzymująca pracę, gdy przed Tobą jeszcze baaaardzo dużo czyszczenia, a termin wykonania pracy nieustannie się zbliża.

Na kanale na YouTube zamieściłem nawet filmik pokazujący ile wody płynie instalacją zasilającą maszynę do czyszczenia suchym lodem.

Dobierając system uzdatniania sprężonego powietrza do mobilnych prac na dworze zimą, można osiągnąć jeszcze lepszą klasę czystości powietrza, ale to wymaga rozmowy nt. aplikacji i doboru indywidualnego rozwiązania. Dlatego zapraszam do rozmowy telefonicznej lub kontaktu przez formularz.

4 thoughts on “Kompresor spalinowy do czyszczenia suchym lodem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *