Spadek ciśnienia w instalacji

spadek ciśnienia w instalacji

Ostatnio rozmawiałem z Panem Andrzejem nt. doboru kompresora do maszyn do czyszczenia suchym lodem. Omawialiśmy problematykę wydajności kompresora, wersji ciśnieniowej, planowanych do wykorzystania dyszy i rodzajów zanieczyszczeń. Spadek ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza też był przedmiotem rozmowy.

To samo miałoby miejsce, gdybyśmy dobierali kompresor do piaskowania czy jakiejkolwiek innej metody czyszczenia strumieniowego. Wszystkie te czynniki są współzależne i zmiana jednego z nich wpływać może na pozostałe. Przyjęliśmy założenia biznesowe i ostatecznie dobraliśmy jeden model kompresora.

Średnica instalacji sprężonego powietrza

Pan Andrzej już myślał, że to wszystko w sprawie sprężarki, ale poruszyłem jeszcze jeden aspekt tj. średnicę instalacji sprężonego powietrza. Odparł, że już ma instalację w swoim warsztacie o średnicy ¾” (średnica wewnętrzna 20 mm) i chyba będzie wystarczająca.

Czyszczenie suchym lodem odbywać będzie się w warsztacie w sposób stacjonarny. Maszyny do czyszczenia suchym lodem będą dwie i z tego względu należy zweryfikować instalację sprężonego powietrza.

O instalacjach sprężonego powietrza

Do istniejącej instalacji dodajemy jeszcze urządzenia do uzdatniania sprężonego powietrza w celu uzyskania odpowiedniej jakości powietrza.

Masz jeszcze wybór kilku systemów instalacji – o tym możesz przeczytać w oddzielnej poradzie pt. „Instalacje sprężonego powietrza”.

W naszym przypadku należałoby sprawdzić, czy istniejąca instalacja ¾” jest wystarczająca, bo instalacja pneumatyczna w warsztacie powinna być tak dobrana, aby spadek ciśnienia był ograniczony do minimum.

Spadek ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza

Do wyboru są trzy sposoby obliczenia spadków ciśnień:

  • Skorzystanie z wykresu
  • Skorzystanie ze wzoru
  • Skorzystanie z kalkulatora

Do kalkulacji przyjęliśmy sprężarkę o wydajności FAD 8,0 m³/min, ciśnienie robocze sprężarki 7 bar (ciśnienie absolutne sprężarki 8 bar) oraz instalację o długości 20 metrów (odcinek prostoliniowy i równoważne przeliczenia kształtek).

Wyniki z wykresu

spadek ciśnienia

Okazuje się, że spadki ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza są następujące:

  • dla średnicy wewnętrznej 20 mm (¾”) – 3 bar
  • dla średnicy wewnętrznej 25 mm (1”) – 1 bar
  • dla średnicy wewnętrznej 40 mm (1 ½”) – 0,1 bar

Podobne wyniki osiągnęliśmy po podstawieniu danych do wzoru:

kalkulator spadku ciśnienia

Wyniki z kalkulatora

Skorzystaliśmy też z jednego kalkulatora z wielu dostępnych w internecie:

kalkulator spadku ciśnienia

Przykład innych obliczeń możesz zobaczyć w poradzie pt. „Instalacja sprężonego powietrza DN250” Trochę inna średnica, ale wyniki są imponujące.

Za mała średnica instalacji sprężonego powietrza

Oznaczało to konieczność wymiany całej instalacji ¾” na 1 ½”.

Swoje obliczenia potwierdziłem zestawieniem wielkości przyłączy w kompresorach śrubowych Gardner Denver serii ESM.

przyłącza kompresora

Tam też dla sprężarki Gardner Denver ESM45 o wydajności 8,0 m3/min @ 7,5 bar zaprojektowano przyłącze o średnicy wewnętrznej 1 ½” – 40 mm. Właśnie po to, żeby już na wylocie ze sprężarki nie występowało tłumienie strumienia sprężonego powietrza.

Średnica instalacji dla dyszy do piaskowania

Był jeszcze jeden dowód pośredni – zestawienie dla dyszy do piaskowania firmy Clemco.

dysze do piaskowania

W tabeli wskazana jest średnica wewnętrzna dyszy i odpowiadająca jej minimalna średnica wewnętrzna instalacji doprowadzającej sprężone powietrze do piaskarki.

Dobór średnicy instalacji do czyszczenia strumieniowego

Większość użytkowników maszyn do czyszczenia suchym lodem, piaskarek syfonowych albo komór do piaskowania lub śrutowania nie zwraca uwagi na instalację, którą doprowadzone jest powietrze.

Dotyczy to również instalacji mobilnych. Polegają na standardowym wyposażeniu przewodów sprężonego powietrza i wydmuchowych, które czasami mogą mieć za małą średnicę wewnętrzną.

¾” lub 1” na większej odległości będzie generować gwarantowany spadek ciśnienia. A przecież skuteczność czyszczenia zależy m.in. od ciśnienia. Za mała średnica wewnętrzna przewodów skutkuje podwyższonym ciśnieniem na kompresorze i w efekcie większymi kosztami paliwa lub energii elektrycznej.

Porozmawiajmy i dobierzmy

Jeżeli interesuje cię instalacja pneumatyczna w garażu, instalacja pneumatyczna w warsztacie albo zakładzie przemysłowym lub dobór średnicy do instalacji mobilnych to skontaktuj się za mną. Na pewno ocenimy spadki ciśnień, ich wpływ na Twoje koszty i dobierzemy odpowiednią średnicę rury do instalacji sprężonego powietrza. A może chcesz rozpocząć działanie w autodetailingu? Tu też miałbym kilka porad.

2 thoughts on “Spadek ciśnienia w instalacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *