Przeliczanie jednostek ciśnienia

Przeliczanie jednostek ciśnienia

W branży sprężarek jednym z parametrów technicznych charakteryzujących wersję sprężarki powietrza lub jej osiągi jest ciśnienie. Przeliczanie jednostek ciśnienia pozwoli je porównać.

Ciśnienie to wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielonej przez powierzchnię, na jaką ona działa.

Układ SI

W układzie SI (Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar) występuje 7 podstawowych jednostek i wśród nich są kilogram, metr i sekunda. Jednostki pochodne są to wszystkie pozostałe jednostki wielkości fizycznych i do nich należy jednostka ciśnienia.

Miarą siły jest N – Niuton i siła ma wartość 1 N, jeżeli nadaje ciału o masie 1 kg przyspieszenie 1 m/s².

A powierzchnia do definicji ciśnienia to m².

Jeżeli do wzoru na obliczenie ciśnienia p (ciśnienie) =F (siła) / S (powierzchnia) podstawimy wartości w N i m² to jednostką ciśnienia w układzie SI będzie Pa (Pascal).

Inne układy miary

Układ SI zastąpił wcześniej stosowane układy takie jak CGS, MKS, MTS i ciężarowy. Ze względu na wcześniejsze przyzwyczajenia różnych branż oraz występowanie miar anglosaskich istnieje kilkanaście jednostek ciśnienia.

Przeliczniki ciśnienia

W celu przeliczenia wartości z jednej jednostki ciśnienia na drugą stosuje się odpowiedni przelicznik jednostki ciśnienia. Ze względu na różny zakres wartości występują one z dokładnością do kilkunastu miejsc po przecinku. Do przybliżonego wyliczenia wartości wystarczą cztery 🙂

Poniżej zamieszczam dwie tabele. Dwie podstawowe jednostki ciśnienia w branży sprężarkowej to bar i psi, a w tabelach jest zawarty przelicznik jednostek ciśnienia, gdy interesuję Cię inna powszechnie znana jednostka ciśnienia.

Przelicznik ciśnienia z bar

przeliczanie ciśnienia bar

Posiadając wartość w bar, należy ją przemnożyć przez odpowiedni mnożnik poszukiwanej wartości np. 12 bar = 12 x 750,0617 = 9000,7404 mm słupa rtęci = Tor.

Przelicznik ciśnienia z psi

Inny przykład to przelicznik psi na bar —> 120 psi = 120 x 0,0689 = 8,268 bar.

przeliczanie ciśnienia psi

Przelicznik psi na bar wynosi 0,0689 i podobne tabele do przeliczania jednostek ciśnienia można byłoby stworzyć dodatkowo dla odpowiednich przedrostków mili, kilo, mega lub giga. Właściwie należy uwzględnić prawidłowy mnożnik w zapisie dziesiętnym i już mamy wynik.

Właściwie już powinieneś wiedzieć, jak przeliczyć psi na bar, MPa na bar, kPa na Tor albo mbar na psi, ale gdybyś potrzebował pomocy, to daj mi znać i razem przeliczymy interesującą Cię jednostkę ciśnienia na drugą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *