Cena azotu

Cena azotu

Halo! Z tej strony Andrzej W. Chcę porozmawiać o generatorze azotu, dobrać odpowiednią wytwornicę do mojej aplikacji, bo cena azotu jaką teraz płacę jest za wysoka.

Tak rozpoczęła się rozmowa, w której przedstawiłem kilka kierunków doboru urządzenia do produkcji azotu do aplikacji rozmówcy.

Zastosowanie azotu

Klient z branży elektronicznej. Wykorzystuje azot w piecu lutowniczym i urządzeniu do lutowania na fali.

Problemem podczas lutowania elektroniki jest proces utleniania i wysoka temperatura złączy lutowanych na płytkach obwodów drukowanych. Dlatego stosuje się azot jako obojętny gaz osłonowy, aby ograniczyć szkodliwe dla złączy procesy.

Branża elektroniczna jest bardzo konkurencyjna i Pan Andrzej chciał obniżyć koszty produkcji poprzez obniżenie ceny azotu. Stosuje lutowanie na fali bezołowiowej w atmosferze azotu. Zastosowanie azotu ogranicza tworzenie się nagaru i zmniejsza zużycie topnika i lutu.

W efekcie zwiększona jest jakość lutowania i ograniczenie kosztów produkcji. Jednak zależność od dostaw azotu spowodowała kilka razy opóźnienie w wykonaniu usługi.

W przypadku butli wysokociśnieniowych dochodzi jeszcze ryzyko podłączania wiązek do odbiorników i zwrotu butli z niewykorzystaną resztkową ilością azotu (z reguły ok. 10% pojemności butli).

Dlatego Pan Andrzej myśli o produkcji azotu we własnym przedsiębiorstwie, tak by cena azotu wykorzystywanego w produkcji była najniższa.

Cena azotu, a założenia produkcyjne

Założenia są następujące:

  • Wykorzystanie własnej sprężarki śrubowej z osuszaczem chłodniczym, filtrami liniowymi i zbiornikiem sprężonego powietrza o pojemności 1000 litrów. Wydajność sprężarki ok. 2,6 m3/min@10 bar, ciśnienie zasilające sprężonego powietrza 8 bar.
  • Minimalne ciśnienie azotu 6 bar
  • Czystość azotu 99,99 % (100ppm), klasa 4.0, zanieczyszczenie 0,01%
  • wymagana wydajność generatora azotu 6-8 m3/godzinę

W chwili obecnej zużywa około 40 m3 / 8 godzin pracy = 5 m3/godzinę

Optymalizacja doboru i cena azotu

Zaproponowałem cztery kierunki produkcji azotu różniące się wydajnością, zapotrzebowaniem na sprężone powietrze i w konsekwencji ceną azotu.

Zadzwoń do mnie

KIERUNEK nr. 1 – modułowy generator azotu

Generator azotu, który ma mniejszą wydajność i będzie musiał pracować dłużej niż 8 godzin na wytworzenie azotu do zgromadzenia go w odpowiedniej wielkości zbiorniku buforowym.

Cena azotu

• Maksymalna wydajność wytwarzania azotu 4,4 m³/h
• Wymagane zasilanie uzdatnionym powietrzem 20,2 m³/h
• Wymagany ciśnieniowy punkt rosy -40ºC → osuszacz adsorpcyjny z filtracją
• Potrzebny osuszacz adsorpcyjny w instalacji
• Wymagany przepływ powietrza ze sprężarki 25,2 m³/h = 0,42 m3/min
Cena netto kompletnej linii produkcji azotu ok. 25.000 EUR

KIERUNEK nr. 2 – modułowy generator azotu

Generator azotu, który ma większą wydajność niż obecne zużycie, ale wymaganą minimalną i będzie pracować ok 8 godzin na wytworzenie azotu.

• Maksymalna wydajność wytwarzania azotu 6,6 m³/h
• Nominalny przepływ uzdatnionego powietrza 30,4 m³/h
• Ciśnieniowy punkt rosy -40ºC → osuszacz adsorpcyjny z filtracją
• Osuszacz adsorpcyjny wymagany do prawidłowej pracy
• Wymagany przepływ powietrza ze sprężarki 38,4 m³/h = 0,64 m3/min
Cena netto kompletnej linii produkcji azotu ok. 35.000 EUR

KIERUNEK nr. 3 – modułowy generator azotu

Generator azotu, który ma większą wydajność niż obecne zużycie, ma wymaganą maksymalną wydajność oraz będzie pracować krócej niż 8 godzin na wytworzenie azotu.

• Maksymalna wydajność wytwarzania azotu 9,8 m³/h
• Przepływ uzdatnionego powietrza 45,0 m³/h
• Zalecany ciśnieniowy punkt rosy -40ºC → osuszacz adsorpcyjny z filtracją
• Niezbędny osuszacz adsorpcyjny
• Wymagany przepływ powietrza ze sprężarki 56,0 m³/h = 0,93 m3/min
Cena netto kompletnej linii produkcji azotu ok. 37.000 EUR

KIERUNEK nr. 4 – dwukolumnowy generator azotu

Generator azotu, który ma większą wydajność niż obecne zużycie, ale wymaganą minimalną i będzie pracować ok. 8 godzin na wytworzenie azotu.

Cena azotu

• Maksymalna wydajność wytwarzania azotu 6,4 m³/h
• Uzdatnione powietrze – wymagany przepływ 29,5 m³/h
Osuszacz chłodniczy z filtracją dla zapewnienia ciśnieniowego punktu rosy +3ºC. Może być wykorzystany osuszacz chłodniczy ze sprężarki, którą eksploatuje pod warunkiem utrzymywania ciśnieniowego punktu rosy +3ºC
• Przepływ uzdatnionego powietrza 29,5 m³/h = 0,49 m³/min
Cena netto kompletnej linii produkcji azotu ok. 26.000 EUR

Cena azotu – podsumowanie

Inwestycja w wytwornicę azotu – produkcję azotu o czystości 99,99 % (100ppm)
1. Wydajność 4,4 m3/h – 25.000 EUR
2. Wydajność 6,6 m3/h – 35.000 EUR
3. Wydajność 9,8 m3/h – 37.000 EUR
4. Wydajność 6,4 m3/h – 26.000 EUR

Wielkość sprężarki śrubowej jaką należy użyć do produkcji azotu jest następująca:
1. Wydajność 0,42 m3/min, moc silnika 4 kW, cena 3.200 EUR
2. Wydajność 0,64 m3/min, moc silnika 5,5 kW, cena 3.400 EUR
3. Wydajność 0,93 m3/min, moc silnika 7,5 kW, cena 4.000 EUR
4. Wydajność 0,49 m3/min, moc silnika 4 kW, cena 3.200 EUR

W produkcji azotu największym kosztem jest koszt sprężonego powietrza, bo to z niego separuje się azot.

Przy założeniu, że cena energii wynosi 0,80 zł/kWh to cena azotu za 1m3 = 1000 litrów wynosi odpowiednio:
1. Cena 0,72 zł/m3 azotu o czystości 99,99 % (100ppm), klasa 4.0,
2. Cena 0,67 zł/m3 azotu o czystości 99,99 % (100ppm), klasa 4.0,
3. Cena 0,61 zł/m3 azotu o czystości 99,99 % (100ppm), klasa 4.0,
4. Cena 0,50 zł/m3 azotu o czystości 99,99 % (100ppm), klasa 4.0,

Jeżeli chcesz przeczytać więcej o koszcie produkcji azotu dla różnych klas czystości azotu to przeczytaj poradę pt. „Koszt produkcji azotu”.

Produkcja azotu

Istnieje ścisła zależność pomiędzy wydajnością generatora azotu, jego konstrukcją, wielkością wymaganej sprężarki, czystością azotu i kosztem produkcji.

W omawianym przypadku, kierunek nr 4 jest najbardziej ekonomicznym dla Pana Andrzeja. Posiada dostępną sprężarkę z osuszaczem chłodniczym, filtrami i zbiornikiem. Musi jedynie zainwestować w generator azotu i cena azotu klasy 4.0 wyniesie 0,50 zł/m3.

Gdyby jednak musiał zainwestować w generator azotu oraz dodatkowo w sprężarkę, osuszacz adsorpcyjny, filtry liniowe, zbiornik buforowy to 1m3 azotu może go kosztować 0,61 zł/m3.

Dla generatorów większej wydajności i niższej klasa czystości azotu, system robi się tańszy w eksploatacji i podobna kalkulacja może wskazać koszt azotu na poziomie 0,30-0,35 zł/m3.

Dobór generatora azotu

Jeżeli chciałbyś poznać cenę azotu własnej produkcji w Twoim przedsiębiorstwie to skontaktuj się ze mną i w ciągu kilku dni poznasz odpowiedź.

Zadzwoń do mnie

Możesz też przeczytać poradę pt. „Dobór generatora azotu”, w której omawiam różne systemy do produkcji azotu w branży napojowej i zmiennego zapotrzebowania na azot w ciągu roku.

Dobór generatora azotu uwzględnia wiele szczegółów dotyczących parametrów czystości azotu, ciśnienia, zużycia, ale również warunków eksploatacyjnych w pomieszczeniu sprężarkowni i miejsca instalacji wytwornicy. Wszystkie te czynniki wpływają na końcowy poziom inwestycji oraz koszt produkcji azotu. Dlatego ta kalkulacja trwa kilka dni, bo będziemy musieli najpierw określić szczegóły twojego zużycia azotu.

Tak czy inaczej, na koniec będziesz wiedzieć, czy taka inwestycja jest opłacalna dla Twojego zakładu, bezpieczna dla Twoich pracowników i zapewnia Ci pewność produkcji uniezależniając od zewnętrznych dostaw azotu.

One thought on “Cena azotu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *