Wytwornica azotu

Wytwornica azotu

Kupujesz azot, który masz za darmo w swoim otoczeniu. Jeżeli nie wiesz, to wytwornica azotu, a inaczej generator azotu uniezależni Cię od dostaw, a ja chętnie Ci pomogę. Pierwsza porada już jest.

Jeżeli korzystasz z azotu w swoim przedsiębiorstwie, to możemy wspólnie dobrać odpowiednią wytwornicę azotu i obliczyć opłacalność takiej inwestycji.

Masz trzy rozwiązania posiadania azotu:

dostawa azotu

 • kupno ciekłego azotu i magazynowanie go w zbiornikach
 • kupno azotu w wysokociśnieniowych butlach pojedynczych lub w wiązkach
 • samodzielna produkcja azotu w generatorze

Pierwsze dwa związane z kupnem azotu są obciążone wszelkimi niedogodnościami związanymi z dostawami:

 • Koszty transportu azotu
 • Przyjęcie środków transportowych na swoim terenie
 • Prace administracyjne (czas i pracownik)
 • Koszty dzierżawy zbiornika lub butli azotu

Dodatkowo musisz polegać na terminowości dostaw azotu, a opóźnienie w dostawie może spowodować zakłócenia w Twojej produkcji.

dostawa azotu

W przypadku butli wysokociśnieniowych dochodzi jeszcze ryzyko podłączania wiązek do odbiorników i zwrotu butli z niewykorzystaną resztkową ilością azotu (z reguły ok. 10% pojemności butli).

wiązka butli

Wykorzystanie wytwornicy azotu i samodzielna jego produkcja to wiele korzyści ekonomicznych, logistycznych i zwiększone bezpieczeństwo w otoczeniu produkcyjnym.

wytwornica azotu

Bezpieczeństwo – nie musisz już składować wysokociśnieniowych butli lub ciekłego azotu w zbiorniku.

Logistyka – nie ma niebezpieczeństwa transportu i podłączania butli. Nie ma niebezpieczeństwa, że dostawa będzie spóźniona, a ty musisz wstrzymać swoją produkcję.

Ekonomika – produkujesz tylko tyle azotu, ile potrzebujesz, w czasie, który Ci odpowiada. Azotu o jakości, jakiej wymaga Twoja produkcja. Produkujesz azot z powietrza, które Cię otacza. Oczywiście po jego sprężeniu i uzdatnieniu, ale i tak zwrot z inwestycji w generator azotu jest bardzo szybki.

azot - zwrot z inwestycji

Dostępność generatorów azotu

Jak popatrzysz na strony internetowe dostawców kompresorów lub urządzeń do uzdatniania sprężonego powietrza, to z reguły każdy ma w swojej ofercie wytwornice azotu.

Jeżeli jest to dostawca urządzeń do stacji paliwowych lub warsztatów motoryzacyjnych, to ma w swojej ofercie wytwornice azotu do pompowania ogumienia.

Jeżeli jest to dostawca urządzeń do przechowalnictwa sadowniczego lub warzywnego, to ma w ofercie generatory azotu do wytwarzania atmosfery ochronnej, która zwiększa jakość procesu przechowywania produktów spożywczych.

Dostępne są wytwornice azotu membranowe lub adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA. Albo generatory modułowe lub dwukolumnowe. Generatory o ograniczonej wydajności, albo o konstrukcji umożliwiającej rozbudowanie ich w miarę wzrostu zapotrzebowania.

Właściwie nie powinna Cię obchodzić budowa generatora tylko parametry, jakie musi osiągać i Twoje plany rozwojowe, a to będzie przesądzać o konstrukcji wytwornicy.

Jeżeli jednak chcesz dowiedzieć się coś o wytwornicach azotu, zasadzie działania, zastosowaniu azotu to zapraszam na stronę firmową dedykowaną generatorom azotu.

Dobór wytwornicy azotu

Zużycie azotu

Dobór wytwornicy należy rozpocząć od inwentaryzacji swoich potrzeb. Musisz podsumować ilość azotu zużywanego w Twojej produkcji.

Na przykład, jeżeli azot kupujesz w butlach, to musisz wiedzieć:

 • jaka jest pojemność wodna butli np. 40 lub 50 litrów,
 • jakie ciśnienie azotu jest w nowej butli np. 150, 200, 230 lub 300 bar
 • jakie ciśnienie azotu jest w butli wymienianej np. 25 bar
 • jaki jest czas dziennego zużycia azotu
 • liczba dni roboczych w tygodniu
 • ilość butli zużywanych w tygodniu

W efekcie analizy będziesz znać swoje zużycie azotu w l/min lub Nm3/h.

Dobór generatora azotu powinien być dopasowany do Twojego zużycia. Wytwornica o wydajności znacznie większej niż twoje zapotrzebowanie będzie kosztować cię więcej pieniędzy w zakupie i jego eksploatacji. Z tego powodu podawane dane powinny odpowiadać rzeczywistemu zużyciu azotu bez planów rozwoju w przyszłości.

Dobór generatora „na zapas” rozwiążemy prawdopodobnie przez wybór konstrukcji modułowej umożliwiającej dokładanie do instalacji kolejnych modułów wytwornicy.

Czystość azotu

Większość generatorów azotu dostępnych na rynku oferuje możliwość produkcji azotu o czystości z zakresu 99,5% – 99,999%. Musisz więc sprawdzić jaki azot wykorzystujesz w swojej produkcji.

Zasada jest następująca:

Klasa azotu dostarczanego w butlach wysokociśnieniowych odpowiada poziomowi zanieczyszczeń wg. następującego schematu:

 • Klasa 6.0 – czystość 99,9999% – zanieczyszczenie 0,0001% = 1 ppm
 • Klasa 5.0 – czystość 99,999% – zanieczyszczenie 0,001% = 10 ppm
 • Klasa 4.5 – czystość 99,995% – zanieczyszczenie 0,005% = 50 ppm
 • Klasa 4.0 – czystość 99,99% – zanieczyszczenie 0,01% = 100 ppm
 • Klasa 3.0 – czystość 99,9% – zanieczyszczenie 0,1% = 1000 ppm
 • Klasa 2.0 – czystość 99,0% – zanieczyszczenie 1% = 10000 ppm

W zależności od tego, jakie jest zastosowanie azotu, jego czystość jest taka jak w poniższej tabelce:

zastosowanie azotu

Należy jednak mieć świadomość, że w instrukcjach obsługi maszyn wykorzystujących azot podane są parametry zasilania tj. klasa czystości sprężonego powietrza oraz azotu.

Wytwornica azotu / generator azotu – dobór modelu

Posiadając te dwa parametry, możesz już popatrzeć w tabele charakteryzujące wydajność generatora azotu wybranego dostawcy i wybrać odpowiedni model.

Zweryfikuj jeszcze, przy jakim ciśnieniu i temperaturze podane są te wydajności, żeby w twoich warunkach eksploatacji nie było problemu. Pewnie będziemy musieli zastosować odpowiednie współczynniki korygujące.

Następnym krokiem jest sprawdzenie, czy posiadasz odpowiednią ilość sprężonego powietrza do produkcji azotu, czy też będziesz musiał dokupić sprężarkę. Dodatkowo wytwornica azotu potrzebuje odpowiedniej klasy sprężonego powietrza więc i o jego uzdatnianiu należy pomyśleć. Jeszcze zbiorniki buforowe, schemat instalacji, ocena dostępnego miejsca i będziesz bliżej decyzji zakupowej.

Jeżeli przed podjęciem decyzji powstrzymuje Cię brak znajomości ceny azotu produkowanego we własnym zakresie, to przeczytaj oddzielną poradę z kalkulacją ceny.

Kwestię sprężonego powietrza i warunków eksploatacji poruszę w następnej poradzie dotyczącej wytwornicy azotu, więc sprawdź od czasu do czasu w Poradach Sprężarkowni, czy nie pojawił się nowy wpis.

A gdyby to był temat nagły, pilny i nie cierpiący zwłoki, zawsze możesz do mnie zadzwonić lub napisać maila 🙂

6 thoughts on “Wytwornica azotu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *