Punkt rosy i osuszacz membranowy

punkt rosy

Osuszacz membranowy jest idealnym rozwiązaniem, gdy ciśnieniowy punkt rosy wymagane jest w punkcie jego wykorzystania.

Miejscowe uzdatnianie sprężonego powietrza jest najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem, bo uzdatnia się tylko wymaganą ilość do wymaganej czystości zamiast całe wyprodukowane sprężone powietrza.

osuszacz membranowy

Podstawowe zalety osuszacza membranowego to:

  • łatwość montażu
  • bezobsługowość
  • brak kosztów zasilania elektrycznego

Niskie zużycie powietrza regeneracyjnego jest czynnikiem przemawiającym za decyzją w sprawie takiego lokalnego uzdatniania.

Zabezpieczenie osuszacza membranowego

Do osuszacza membranowego dopływa wilgotne powietrze. Dlatego, na początku należy zadbać o zabezpieczenie membrany osuszacza przed zgubnym wpływem wody i cząstek stałych. Zatrzymuje je filtr do filtracji wstępnej / separator (1).

W drugim etapie następuje w filtrze koalescencyjnym (2) usunięcie aerozoli oleju, a jakość sprężonego powietrza odpowiada już zgodnie z normą ISO 8573-1:2010 klasie 1 dla cząstek stałych.

Pozostało teraz usunięcie wilgoci w osuszaczu membranowym i uzdatnienie sprężonego powietrza do wymaganej klasy poprzez osiągnięcie potrzebnego ciśnieniowego punktu rosy.

Przepływ powietrza w osuszaczu

Wilgotne sprężone powietrze przepływa przez wiązkę membran (rurek / włókien), które są puste w środku. Grubość ścianki membrany to ok. 150 mikronów. Włókna wykonane są ze specjalnej membrany zaprojektowanej do przepuszczania pary wodnej. Pod mikroskopem wyglądają jak gąbka.

membrana

Na zewnątrz rurek płynie powietrze regeneracyjne w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu wilgotnego powietrza, bo pobierane jest ono z końca membran.

Wskutek różnicy wilgotności i przeciwbieżnego kierunku przepływu powietrza, wilgoć dyfunduje ze sprężonego powietrza do powietrza regenerującego, a następnie wydalana jest z powietrzem regenerującym do atmosfery.

Ciśnieniowy punkt rosy

Przy takiej konstrukcji osuszacza sprężone powietrze można wysuszyć do ciśnieniowego punktu rosy od +15°C do -40°C.

Oznacza to osiągnięcie następujących klas jakości sprężonego powietrza w zakresie wilgoci zgodnych z normą ISO 8573-1:2010 (więcej przeczytasz o punkcie rosy w dedykowanej poradzie).

  • Klasa 2 – ciśnieniowy punkt rosy -40°C
  • Klasa 3 – ciśnieniowy punkt rosy -20°C
  • Klasa 4 – ciśnieniowy punkt rosy +3°C
  • Klasa 5 – ciśnieniowy punkt rosy +7°C
  • Klasa 6 – ciśnieniowy punkt rosy +10°C

Dobór osuszacza membranowego

Norma opisująca osuszacze sprężonego powietrza, ich specyfikacje i sposób badań to ISO 7183.

Standardowe warunki otoczenia, do których dobiera się osuszacz to temperatura sprężonego powietrza +35°C i ciśnienie 7 bar g.

Osuszacz membranowy dobiera się do poziomu przepływu sprężonego powietrza i oczekiwanego ciśnieniowego punktu rosy. Do doboru musisz więc znać parametry pracy w swojej aplikacji. Ale dzięki temu można bardzo dokładnie dobrać typoszereg osuszacza membranowego i jego nastawy.

Pamiętaj, że ilość osuszonego sprężonego powietrza jest mniejsza niż ilość dostarczonego powietrza, bo powietrze regenerujące usuwane jest wraz z wilgocią do atmosfery.

Dalsze uzdatnianie sprężonego powietrza

Pozbawiłeś powietrze cząstek stałych i wilgoci. Za osuszaczem membranowym montuje się jeszcze filtr z węglem aktywnym (4), dzięki któremu usuwane są opary oleju, węglowodory oraz zapachy. Jakość sprężonego powietrza pod względem oleju odpowiada klasie 1 wg. ISO 8573-1:2010 (o klasach czystości powietrza przeczytasz w dedykowanej poradzie).

Dopasowanie ciśnienia

Za pomocą regulatora ciśnienia (5) istnieje możliwość zredukowania ciśnienia sprężonego powietrza indywidualnie do wymagań aplikacji. Manometr pozwala na wizualizację ciśnienia, a pokrętło, które możesz zablokować w odpowiedniej pozycji na regulację poziomu ciśnienia za osuszaczem membranowym.

Ciśnieniowy punkt rosy

Samego osuszacza membranowego nie musisz wyposażać w ww. filtry i reduktor ciśnienia. Zapewnia ciśnieniowy punkt rosy zgodnie z Twoimi wymaganiami. Musisz jednak zabezpieczyć go przed zgubnym wpływem wody i oleju, aby membrana nie uległa uszkodzeniu.

osuszacz membranowy

Jeżeli jesteś pewny swojego centralnego systemu uzdatniania sprężonego powietrza i długość instalacji jest nieduża, to można zamontować osuszacz bez filtrów.

osuszacze

Pamiętaj, robisz to na swoją odpowiedzialność, bo musisz zapewnić 1 klasę powietrza dla cząstek stałych i oleju !!!

Koszty dodatkowego filtra zabezpieczającego nie są duże. Twoja produkcja jest pewnie ważna, skoro potrzebujesz uzdatnionego sprężonego powietrza. Nie oszczędzaj na zabezpieczeniach!

Jakbyś chciał o tym porozmawiać, to zapraszam do kontaktu.

3 thoughts on “Punkt rosy i osuszacz membranowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *